1bcr nehnuteľnosti reality

Inžiniering - inžinierska činnosť v stavebníctve

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch, radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu a všetkých záležitostí s tým spojené.

Inžiniering predstavuje jednanie a zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Naša realitná kancelária zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve čo znamená, že v prípade záujmu, dostanete od nás kompletné služby ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

ČO PRE VÁS VIEME ZABEZPEČIŤ?

> územné rozhodnutie
> stavebné povolenie
> kolaudačné rozhodnutie
> vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov
> účasť na samotných konaniach
> právoplatnosť jednotlivých rozhodnutí a povolení
> obstaranie dokladov potrebných pre právne úkony
> vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam
> vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie
> zápis na katastrálnom úrade
> trvalé odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
> povolenie na odstránenie stavby
> zmenu užívania stavby
> legalizáciu stavieb

VIEME ZA KÝM – SPROSTREDKUJEME VÁM

Dokážeme Vám sprostredkovať vyhotovenie:

> geometrického plánu
> energetického certifikátu
> projektovej dokumentácie
> osadenia stavby na pozemku
> dokumentáciu napojenia IS

VIEME ZA KÝM – SPROSTREDKUJEME VÁM

Dokážeme Vám sprostredkovať vyhotovenie:

> geometrického plánu
> energetického certifikátu
> projektovej dokumentácie
> osadenia stavby na pozemku
> dokumentáciu napojenia IS

ČO VÁM PONÚKAME

> osobitný prístup v priateľskej atmosfére
> skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
> odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
> riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
> riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
> individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
> niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
> profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
> konzultácie u Vás/nás vo firme,
> výhodné ceny a podmienky.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel.čísle: +421 901 789 818 

alebo prostredníctvom e-mailu: info@1bcr.sk

Chcete nás spoznať lepšie?