1bcr nehnuteľnosti reality

Právne služby a poradenstvo

Na prvý pohľad triviálna záležitosť sa môže zmeniť na veľký problém. Neriskujte pri predaji, prenájme alebo kúpe Vašej nehnuteľnosti. Druhú šancu nemusíte dostať, tak prečo si komplikovať život. Fakt, že sa jedná o veľkú transakciu spojenú s mnohými rizikami je naozaj veľmi dôležité, aby ste mali spoľahlivého partnera nielen pri prezentácií a predaji nehnuteľnosti, ale aj pri príprave zmluvnej dokumentácií. 

Základom a naším cieľom je bezpečná transakcia, kde budú vždy kryté všetky zainteresované strany v rámci transakcie. Neustále sa vzdelávame a spolupracujeme s prestížnymi advokátskymi kanceláriami.

1bcr nehnuteľnosti reality

POSKYTNEME VÁM PRÁVNU POMOC PRI:

> kúpe, darovaní aj zámene pozemkových a domových nehnuteľností, bytov a garáží
> komplexnom právnom audite kupovanej nehnuteľnosti
> posúdení zmlúv na kúpu novostavby
> reparcelovaní väčších území
> dodatočnom povoľovaní stavby
> výkone kontroly stavebného dohľadu
> poradenstve pre developerov pri stavebnom konaní, rokovaní so sieťarmi, kontrahovaní stavebných dodávateľov, PR agentúrou
> vytvorení vzorových developerských zmlúv

NAŠE PRÁVNE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ:

> vyhotovenie zmluvy o poskytnutí realitných služieb v súvislosti s prevodom vlastníctva k nehnuteľnosti
> vyhotovenie zmluvy o poskytnutí realitných služieb v súvislosti s nájmom nehnuteľnosti
> vyhotovenie rezervačnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti
> vyhotovenie rezervačnej zmluvy na nájom nehnuteľnosti
> vyhotovenie dohody o plnomocenstve
> vyhotovenie návrhu na zápis, alebo výmaz vecných bremien, tiarch a iných práv viaznucich k nehnuteľnosti
> vyhotovenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
> vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
> vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
> komplexné právne poradenstvo potrebné za účelom úspešného predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti

NAŠE PRÁVNE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ:

> vyhotovenie zmluvy o poskytnutí realitných služieb v súvislosti s prevodom vlastníctva k nehnuteľnosti
> vyhotovenie zmluvy o poskytnutí realitných služieb v súvislosti s nájmom nehnuteľnosti
> vyhotovenie rezervačnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti
> vyhotovenie rezervačnej zmluvy na nájom nehnuteľnosti
> vyhotovenie dohody o plnomocenstve
> vyhotovenie návrhu na zápis, alebo výmaz vecných bremien, tiarch a iných práv viaznucich k nehnuteľnosti
> vyhotovenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
> vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
> vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
> komplexné právne poradenstvo potrebné za účelom úspešného predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti

Právne služby a poradenstvo ponúkame klientom s exkluzívnou spoluprácou pri predaji/prenájme nehnuteľnosti. V prípade, že máte záujem o vypracovanie akýchkoľvek dokumentov, neváhajte nás kontaktovať.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel.čísle: +421 901 789 818 

alebo prostredníctvom e-mailu: info@1bcr.sk

Chcete nás spoznať lepšie?