1bcr nehnuteľnosti reality

Komplexné služby pre DEVELOPEROV

Developerským a stavebným spoločnostiam na celom území Slovenska ponúkame komplexné služby so zameraním na maximálnu efektivitu. Dokážeme pre Vás zabezpečiť predaj bytových a rezidenčných domov, vila domov, stavebných pozemkov, komerčných priestorov, hotelov, ubytovacích zariadení a podobne.

Obráťte sa na skutočných profesionálov.

Základom úspechu je príprava

  • ANALÝZA PROJEKTU
  • KOMPLEXNÝ MARKETING A PREDAJ
  • PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
  • FINANCOVANIE
  • PRÁVNY SERVIS
  • ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO
  • MONITORING INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ
  • ZOSTAVENIE TÍMU

> Analýza projektu z hľadiska požiadaviek dopytu na realitnom trhu
> Analýza projektu z hľadiska stavebného riešenia
> Porovnanie s konkurenčnými developerskými projektami
> Doporučenie z hľadiska optimalizácie stavebného riešenia, dispozícii bytov, bytového štandardu
> Doporučenie z hľadiska cieľovej skupiny, atraktívnosti lokality, požiadaviek na dopravnú dostupnosť, občiansku vybavenosť, nastavenie cien, optimalizácia nákladov

Konkurenčnou výhodou je dôsledný implementačný prístup, profesionálne rýchle riešenia, ktoré ctia skutočné potreby klientov.

> Prieskum trhu se zameraním podľa zadaných kritérií
> Vytvorenie filozofie projektu
> Vytvorenie účinného marketingového plánu s ohľadom na individualitu a špecifickosť projektu
> Vytvorenie mediaplánu
> Prezentácia projektu vo vybraných médiách s ohľadom na efektivitu a stav daného projektu
> Organizácia tlačovej konferencie
> Reporting a vyhodnotenie marketingových aktivít
> Návrh stratégie predaja
> Preklady materiálov
> Zoznámenie klienta s projektom, lokalitou
> Prejednanie zmluvných a platobných podmienok s klientom
> Príprava zmlúv a príloh
> Uzatváranie zmlúv a riadenie predaja
> Predajné priestory – prestížne sídlo firmy
> Spolupráca pri vytvorení predajného miesta

> Evidencia a kontrola platieb podľa splátkových kalendárov
> Kontrola plnenia záväzkov zo strany klientov
> Záväzky developera zo zmlúv s kupujúcimi
> Administrácia klientských zmien
> Pravidelná kontrola s developerom
> Priebežne vyhodnocovanie predaja
> Riešenie krízových situácií
> Asistencia pri predaní nehnuteľnosti
> Riešenie odchýlok projektu od jeho realizácie
> Databázové riešenie

> Zaistenie bezplatného finančného servisu vrátane doporučení formy financovania
Výhody s tým spojené:
– spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami a stavebnými sporiteľňami
– na základe analýzy predložíme klientom najlepšiu možnú ponuku financovania
– zvýhodnené úrokové sadzby
– zhromaždenie všetkých potrebných dokumentov (snímok z katastrálnej mapy, LV a iné.)
– dohľad nad každou fázou procesu poskytovania úveru, od žiadosti o hypotéku až k podpisu hypotekárnej zmluvy
– spolupracujeme pri zaistení bankových garancií
– iné záruky – banková úschova, viazaný účet

> Analýza právnych dokumentov developera
(rezervačných zmlúv, zmlúv o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, kúpnych zmlúv a iné.)
> Pre developerov zaistíme vypracovanie všetkých právnych podkladov potrebných k realizácií projektu so zámerom predísť možným problémom, ktoré sa môžu objaviť v priebehu výstavby
> Zaistenie právnych krokov spojených s výstavbou
(prehlásenie vlastníka, vecné bremena, riešenie záložných zmlúv a iné.)
> Zaistenie a organizácia schôdze pre ustanovenie Spoločenstva vlastníkov jednotiek
> Komunikácia s Katastrom nehnuteľností a inými úradmi
> Pomoc pri riešení možných sporov
> Právny servis je zaistený prostredníctvom advokátskych kancelárií skúsených v tejto problematike

Základom bezpečnej realizácie akéhokoľvek obchodu je dokonalý právny servis.

> Konzultácie daňovej problematiky účtovanie sadzieb daní
> Riešenie vyúčtovaní – vytváranie platobných kalendárov
> Finálne vyúčtovanie pre kupujúcich pri dokončení projektu

Rovnako ako právne sú i služby účtovného a daňového poradenstva dôležitou súčasťou nášho servisu.
Vplyvom neustále sa meniacich daňových predpisov, je rozhodujúca znalosť ich výkladu a správneho účtovania dane vo vzťahu k pozemkom, stavbe a jeho rozdelenie v rámci prehlásenia vlastníka. Správna daňová optimalizácia je dôležitým faktorom z hľadiska ošetrenia možných rizík, maximalizácie zisku developera a jeho konkurencie schopnosti na realitnom trhu.

> Mapovanie trhu a investičných príležitostí
> Poradenstvo a vytipovanie atraktívnych lokalít
> Sledovanie trendov v oblasti bytových štandardov
> Monitoring developerských projektov
> Monitoring pozemkov a projektov vhodných k realizácií výstavby

Každý investor hľadá lukratívne možností pre svoje investície. Z hľadiska realitného trhu sa môže jednať o vhodné pozemky alebo už schválené projekty, ktoré už iba čakajú na svoju realizáciu.
Našou činnosťou je monitoring takých príležitostí a ich analýza. V niektorých prípadoch má developer vlastné obchodné príležitostí, pri ktorých je pre neho nezávislá analýza skúseného partnera nepostrádateľná. Samozrejmosťou je naša schopnosť vyhľadať vhodný pozemok alebo pozemok so schváleným projektom, odpovedajúci požiadavkám investora.

> Zostavenie týmu na základe požiadaviek
> Optimalizácia činnosti z hľadiska HR
> Vzdelávanie

Základným predpokladom pre úspech je pracovať s kompetentným týmom, ktorému môžete dôverovať. Ak chce spoločnosť v dnešnom svete niečim dlhodobo vynikať a konkurovať, môžu to byť iba ľudia, ktorí vedia, prečo v spoločnosti sú. Ľudia, ktorí sú lojálni, motivovaní a vzdelaní. Zavedenie princípov umožňuje nastaviť fungovanie interných procesov vo firme tak, aby prostredníctvom spokojného pracovného týmu rástla i konkurencieschopnosť a image celej spoločnosti.

VYPREDANÉ DO 2 MES.
POZEMKY – HRUBÁ BORŠA

Tento projekt sme úspešne vypredali do 2 mesiacov od spustenia.
V prvotnej fáze sme si zašpecifikovali silné stránky, nastavili sme správnu komunikáciu na klientov,  spustili kampane v rámci sociálnych sietí, pripravili všetky podklady a dokumenty k pozemkom a úspešne vypredali.

Celkový počet pozemkov: 31 

V PREDAJI
APARTMÁNY MORAVICA

V súčasnej dobe zabezpečujeme exkluzívny predaj 19 investičných apartmánov v Liptovskom Jáne, kde sme zabezpečili kompletný servis pre developera – analýza, marketingový plán, právny servis, predaj a popredajný servis.

Webstránka projektu: www.apartmanymoravica.sk
Celkový počet apartmánov: 19

V PREDAJI
APARTMÁNY MORAVICA

V súčasnej dobe zabezpečujeme exkluzívny predaj 19 investičných apartmánov v Liptovskom Jáne, kde sme zabezpečili kompletný servis pre developera – analýza, marketingový plán, právny servis, predaj a popredajný servis.

Webstránka projektu: www.apartmanymoravica.sk
Celkový počet apartmánov: 19

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel.čísle: +421 901 789 818 

alebo prostredníctvom e-mailu: info@1bcr.sk

Chcete nás spoznať lepšie?

OSTAŇME V KONTAKTE

Zanechajte nám svoje Meno a E-mail a my Vás budeme priebežne informovať o zaujímavých novinkách z realitného trhu.