Spread the love

Starý či nový? Pre ktorý sa rozhodnúť?

Nikdy nekončiaca dilema, nad ktorou si lámu hlavu mnohí. Niektorí odporúčajú zbrusu nový, neopozeraný, sviežy či moderný. Jednoducho začať vo vlastnom a s čistým plátnom. Iný zase nedajú dopustiť na starší a čiastočne zabehnutý. Kúpa bytu je však nie len zásadným životným krokom ale aj nákladnou a dlhodobou investíciou, preto by mal Vášmu rozhodnutiu predchádzať dlhý rad úvah a správne zodpovedaných otázok . Ktorá z možností je teda pre kupujúceho skutočne výhodnejšia?

Starý = lacnejší, nový = drahší

Stará známa formulka, ktorá nás pri kúpe nehnuteľnosti podvedome sprevádza či chceme či nie. V zásade však nemusí byť úplne pravdivá. Aj napriek priaznivejšej cenovej dostupnosti dopyt po staších bytoch neustále klesá. Je samozrejmé, že počiatočná investícia do kúpy bytu staršieho, bude nižšia. Pri rozhodovaní by sme však mali prihliadať na množstvo nezbytne nutnej rekonštrukcie a opráv, pričom v konečnom dôsledku môže výsledná suma vysoko prevýšiť či sa minimálne vyrovnať nákladom na hniezdočko zbrusu nové.

Byty staršieho dáta častokrát ponúkajú nevýhodné dispozičné riešenie a pomerne zlý celkový stav bytového domu. Siahajú po nich teda spravidla ľudia s príjmami nižšími, v snahe predísť vysokej prvotnej investícií a byt svojpomocne zveľaďovať dodatočne. Zlý technický stav žiaľ môže svoje slabiny odkrývať až postupne.

Chcem bývať hneď!

Pokiaľ potrebujeme bývať okamžite, chceme sa sťahovať do zabehnutého prostredia s dobrou občianskou vybavenosťou, relatívne zveladeným okolím, vyžadujeme špecifickú lukratívnu lokalitu či sa chceme vyhnúť hlučnému dobudovávaniu iných bytových jednotiek v našom bezprostrednom okolí, sme ideálnym kandidátom na kupca bytu staršieho. Povedzme, že ide o priestor už bývalými majiteľmi vyskúšaný, overený a zabývaný. Zásadné chyby pôvodný majiteľ buď trvalo odstránil alebo sú pri bežnej obhliadke zreteľne viditeľné, čo kupujúcemu poskytne jasný obraz o stave bytu. Roky vybudované bytové komplexy sú zárukou blízkosti všetkých potrebných sociálnych služieb, odpadajú tiež predlžujúce sa čakacie lehoty dostavby novostavieb.

Jedine novostavba

Dnes má veľká väčšina mladých záujem svoj rodinný život začať práve v bytoch nových. Byť prvým majiteľom, mať možnosť zasiahnuť do konečnej podoby či spolupodieľať sa na výbere materiálov je radosť a výzva zároveň. Nutná rekonštrukcia, nevyhovujúca dispozícia, zanedbaný stav bytového domu, spoločných priestorov, erárnych výťahov, schodísk či okien odrádza od kúpy staršieho bytu mnohých. Ani zadováženie si bytu nového však nemusí vždy znamenať prechádzku ružovou záhradou. Novostavby zväčša vyrastajú na miestach mimo strategických lokalít a teda blízskosť škôl, škôlok, lekárov, obchodov, zastávok MHD je v nedohľadne. Bonusom však môžu byť novovytvorené parkoviská, garáže a moderný dizajn okolia.

Ktorý je teda lepší? Dať šancu staršiemu alebo vdýchnuť domovinu novému? Nech už sa rozhodnete akokoľvek a zvolíte ktorúkoľvek variantu, predovšetkým nezabúdajte na svoju peňaženku a vlastné možnosti. Neexistuje správne rozhodnutie. Existuje však to, ktoré vyhovuje Vám. Poradťe sa so svojim maklérom, pýtajte sa a vyvarujte sa zbytočným chybám.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email