1bcr nehnuteľnosti reality

Vzorový formulár na odstúpenie od objednávky (zmluvy)

Záujemca: Meno a priezvisko:…………………………………………., Adresa:……………………………………………………………………………….

 

1.BCR s.r.o.
Zrínskeho 9/A
811 03 Bratislava

 

VEC: Odstúpenie od objednávky

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od objednávky zo dňa …………………., ktorú som ako objednávateľ uzatvoril s Vami ako poskytovateľom:………………………………………………………………………………..(obchodné meno, IČO, sídlo).

 

V ………………………. dňa ……………………….

 

 

………………………………

objednávateľ

 

 

Chcete nás spoznať lepšie?