Kúpili ste alebo predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? POZOR, do 31. januára 2024 treba podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti. Podanie daňového priznania je povinné pre vlastníkov, u ktorých v období od 2. januára 2023 do 1. januára 2024 došlo k akýmkoľvek zmenám na listoch vlastníctva evidované na katastroch nehnuteľností.

Hoci kúpa a predaj sú najčastejšími motívmi pre podanie týchto daňových priznaní, je dôležité si uvedomiť, že povinnosť neskončí iba pri týchto transakciách.

Existuje množstvo ďalších situácií, ktoré môžu vyžadovať podanie daňového priznania vrátane dedičstva, darovania nehnuteľnosti, rozvodu alebo iných zmien vlastníctva. Podať daňové priznanie do konca januára je nevyhnutné aj v prípadoch, kedy sa v danom období stali rôzne zmeny s vašou nehnuteľnosťou. Medzi tieto prípady patria získanie stavebného povolenia, realizácia prístavby, darovanie nehnuteľnosti, získanie kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu, ako napríklad premena bytového priestoru na kanceláriu. Týka sa to aj situácií, keď sa zmenia majetkové podiely vlastníctva nehnuteľnosti v dôsledku rozvodu. V prípade uzatvorenia zmlúv so Slovenským pozemkovým fondom, dlhodobého prenájmu pozemkov alebo správy väčších plôch pôdy.

V prípade dedičstva a dražby sa daňové priznanie podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, a preto tieto prípady nespadajú do januárových daňových povinností. Preto je nutné byť obozretný a včasný pri podávaní príslušných daňových dokumentov v závislosti od konkrétnych situácií a zmien vlastníctva nehnuteľností.

Preto je nevyhnutné, aby vlastníci nehnuteľností aktívne sledovali akékoľvek zmeny v evidencii vlastníctva a včas podávali príslušné daňové priznania. Týmto spôsobom sa zabezpečia, že budú v súlade s daňovými predpismi a vyhnú sa prípadným nedorozumeniam alebo pokutám.

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti zahŕňa právnické i fyzické osoby.

Tlačivo je dostupné na webových stránkach ministerstva financií alebo na stránkach príslušných mestských a obecných úradov. Pri podávaní daňového priznania je dôležité zaslať ho na úrad, ktorý má pôsobnosť v katastrálnom území, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V tlačive vyplňujete informácie o nehnuteľnosti, samotnú výšku dane vypočíta príslušný úrad, a rozhodnutie s konečnou sumou vám bude zaslané v období medzi marcom a aprílom. Túto sumu je potrebné uhradiť do 45 dní od obdržania rozhodnutia. V prípade nesplnenia povinnosti podať daňové priznanie hrozia pokuty, ktoré môžu dosiahnuť maximálnu výšku dane.

V prípade poskytnutia nesprávnych informácií alebo chýb pri vyplňovaní tlačiva máte možnosť podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. Potešujúcim faktom je, že tlačivo môžete odoslať poštou alebo elektronicky, avšak nezabudnite ho podpísať, keďže to patrí medzi najčastejšie chyby pri podávaní tohto priznania.

Ak sa chcete poradiť, neváhajte kontaktovať našich maklérov - NÁŠ TÍM.

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.