Právny servis

Základom a naším cieľom je bezpečná transakcia, kde budú vždy kryté všetky zainteresované strany v rámci transakcie. Neustále sa vzdelávame a spolupracujeme s prestížnymi advokátskymi kanceláriami.

Sme presne tým partnerom, ktorý vám zabezpečí bezpečnú a spoľahlivú transakciu.

Naša realitná kancelária je založená na princípe bezpečnosti a ochrany záujmov všetkých zúčastnených strán. Náš cieľ je zabezpečiť, aby každá transakcia prebehla s plným porozumením a s dôkladným krytím všetkých aspektov, čo zahŕňa právnu a zmluvnú dokumentáciu.

Poskytujeme Vám právnu pomoc pri:

 • kúpe, darovaní aj zámene pozemkových a domových nehnuteľností, bytov a garáží
 • komplexnom právnom audite kupovanej nehnuteľnosti
 • posúdení zmlúv na kúpu novostavby
 • reparcelovaní väčších území
 • dodatočnom povoľovaní stavby
 • výkone kontroly stavebného dohľadu
 • poradenstve pre developerov pri stavebnom konaní, rokovaní so sieťarmi, kontrahovaní stavebných dodávateľov, PR agentúrou
 • vytvorení vzorových developerských zmlúvNaše právne služby zahŕňajú:

 • vyhotovenie zmluvy o poskytnutí realitných služieb v súvislosti s prevodom vlastníctva k nehnuteľnosti
 • vyhotovenie zmluvy o poskytnutí realitných služieb v súvislosti s nájmom nehnuteľnosti
 • vyhotovenie rezervačnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie rezervačnej zmluvy na nájom nehnuteľnosti
 • vyhotovenie dohody o plnomocenstve
 • vyhotovenie návrhu na zápis, alebo výmaz vecných bremien, tiarch a iných práv viaznucich k nehnuteľnosti
 • vyhotovenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
 • vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
 • vyhotovenie návrhu na vklad vlastníckeho práva pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
 • komplexné právne poradenstvo potrebné za účelom úspešného predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti

Venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu a neustále sledujeme zmeny a novinky na trhu nehnuteľností a legislatívy.

Týmto spôsobom sme vždy dobre informovaní a pripravení poskytnúť vám aktuálne a presné informácie. Spolupracujeme s prestížnymi advokátskymi kanceláriami, ktoré nám pomáhajú s komplexnými právnymi otázkami a zabezpečujú, že všetky dokumenty a zmluvy sú v súlade s platnými predpismi.

Právny servis

Vaša spokojnosť a dôvera sú pre nás kľúčové.
Preto sa staráme, aby ste boli o každom kroku informovaní a podporovaní.

Nehľadajte riešenie na vlastnú päsť a nenechajte sa ovplyvniť neistotami a rizikami, ktoré môžu nastať pri neodbornom prístupe. S našou realitnou kanceláriou máte spoľahlivého partnera, ktorý vám pomôže zabezpečiť bezpečnú transakciu a ušetriť vám čas a stres. Dajte nám príležitosť byť vašim spoľahlivým spoločníkom v tomto dôležitom kroku vášho života, a dovoľte nám zabezpečiť, že každý aspekt predaja, prenájmu alebo kúpy vašej nehnuteľnosti bude riadne a profesionálne zvládnutý.

Právne služby a poradenstvo ponúkame klientom s exkluzívnou spoluprácou pri predaji/prenájme nehnuteľnosti.V prípade, že máte záujem o vypracovanie akýchkoľvek dokumentov, neváhajte nás kontaktovať.Kontaktujte nás

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.