Inžinierske služby

Naša realitná kancelária zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve čo znamená, že v prípade záujmu, dostanete od nás kompletné služby ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Máme odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti inžinierstva a stavebníctva, čo nám umožňuje poskytnúť kvalitné a spoľahlivé služby našim klientom. Spolupracujeme s dôveryhodnými a renomovanými partnermi, aby sme vám mohli zabezpečiť profesionálnu inžiniersku podporu pre váš projekt.

S nami máte spoľahlivého partnera, ktorý sa postará o to, aby vaša stavba prebehla s maximálnou efektivitou a s minimálnymi komplikáciami.

Čo Vám vieme zabezpečiť?

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov
 • účasť na samotných konaniach
 • právoplatnosť jednotlivých rozhodnutí a povolení
 • obstaranie dokladov potrebných pre právne úkony
 • vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie
 • zápis na katastrálnom úrade
 • trvalé odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • povolenie na odstránenie stavby
 • zmenu užívania stavby
 • legalizáciu staviebVieme za kým - sprostredkujeme Vám:

 • geometrického plánu
 • energetického certifikátu
 • projektovej dokumentácie
 • osadenia stavby na pozemku
 • dokumentáciu napojenia ISČo Vám ponúkame?

 • Osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 • skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 • odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 • riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 • riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 • individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 • niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 • profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 • konzultácie u Vás/nás vo firme,
 • výhodné ceny a podmienky.

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.