Ak plánujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, zbystrite! Od apríla môžete očakávať zvýšenie správnych poplatkov, ktoré vláda navrhla zvýšiť v rámci snahy o konsolidáciu verejných financií.

Tieto zmeny zaznamenajú osoby, ktoré budú vybavovať rôzne náležitosti na úradoch spojené s právnymi alebo správnymi procesmi. Týka sa to aj pri prepise nehnuteľnosti.

V zmysle navrhovaného znenia zákona sa poplatok za štandardný návrh na vklad zvýši zo súčasnej sadzby 66,- EUR na sadzbu 100,- EUR (pri elektronickom podaní zo sadzby 33,- EUR na sadzbu 50,- EUR) a za urýchlený návrh na vklad z 266,- EUR na 300,- EUR (pri elektronickom podaní zo sumy 133,- EUR na 150,- EUR).

Navrhovaná účinnosť tejto novelizácie zákona o správnych poplatkoch je ku dňu 01.04.2024.

Aké poplatky sú spojené s prevodom nehnuteľnosti a kto ich hradí?

Počas celého procesu prevodu nehnuteľnosti sa zúčastnené strany stretnú s rôznymi druhmi poplatkov. Ktorý poplatok bude kto hradiť, vždy závisí od dohody zmluvných strán. Pri štandardnom prevode sa pripravte na tieto:

  • Poplatok za overenie podpisov vlastníkov nehnuteľnosti na kúpnych zmluvách

Cena za overenie jedného podpisu sa pohybuje okolo 4,- EUR. Naša realitná kancelária hradí všetky poplatky za overenie podpisov.

  • Poplatok za overenie podpisov záložcov na záložných zmluvách

V prípade financovania nehnuteľnosti hypotekárnym úverom je potrebné podpísať záložné zmluvy pre banku. Tento proces obvykle prebieha na pobočke banky. V niektorých prípadoch, keď predávajúci nemôže prísť na pobočku banky, sa môže vyskytnúť neštandardná situácia. V takých prípadoch môže byť požadované overenie podpisov na záložných zmluvách notárom, s nákladmi hradenými predávajúcim. Kupujúci môže podpisovať zmluvy na pobočke banky, aby sa vyhol poplatkom za overenie svojho podpisu.

  • Poplatok za základný vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Ako bonus pre našich klientov tento poplatok hradí naša realitná kancelária.  Je dôležité zdôrazniť, že ide iba o dobrovoľný bonus a nie povinnosť realitnej kancelárie. V prípade, že kancelária tento bonus neponúka alebo nezúčastňuje sa na prevode nehnuteľnosti, zvyčajne tento poplatok nesie kupujúci. Avšak, zúčastnené strany sa môžu dohodnúť na spoločnom pokrytí nákladov alebo ich delení.

  • Poplatok za zrýchlený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

V rámci bonusu klientom hradíme základný vklad vlastníckeho práva a zvyšných 200,- EUR si rozdelia zúčastnené strany na polovicu. Táto situácia môže nastať vtedy, keď aj kupujúca aj predávajúca strana potrebuje z nejakého dôvodu urýchliť prevod nehnuteľnosti.

 

Prax ukazuje, že ak jedna zo zúčastnených strán požaduje zrýchlený návrh na vklad a druhá strana ho nepotrebuje, tak sa logicky ani nechce podieľať na tomto poplatku. V týchto prípadoch hradí poplatok za zrýchlený vklad na katastri nehnuteľností tá strana, ktorá ho potrebuje a vyžaduje.

  • Poplatok za návrh na vklad záložného práva na katastri nehnuteľností

Tento poplatok vždy hradí kupujúci – žiadateľ hypotekárneho úveru. V prípade ak je potrebný zrýchlený návrh na vklad, aj toto si hradí kupujúci sám.

  • Poplatok za vypracovanie znaleckého posudku

Cena za vypracovanie znaleckého posudku sa pohybuje od 150,- EUR do 500,- EUR. Výška závisí od toho, či sa jedná o byt, rodinný dom alebo pozemok. Znalecký posudok klient potrebuje vždy pri financovaní nehnuteľnosti cez banku. V tomto prípade poplatok za ZNP hradí v plnej výške kupujúci.

  • Poplatok za vinkuláciu peňažných prostriedkov v banke

Výška poplatku za bankové služby sa líši podľa konkrétnej banky. Je dôležité si uvedomiť, že konkrétne poplatky a výhody môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi a súčasne sa môžu meniť v čase. Často je kupujúci ten, kto hradí tieto poplatky, ale presné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od dohody a typu služby.

  • Poplatok za notársku úschovu peňažných prostriedkov

Výška poplatku závisí od výšky sumy peňažných prostriedkov, ktoré potrebuje kupujúci uschovať. Túto položku taktiež zvyčajne hradí kupujúci.

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.