Pracovné povolenia

Non – Immigrant víza typ „B“

Tento typ víz sa vydáva žiadateľom. ktorí chcú vycestovať do Thajského kráľovstva za účelom biznisu, prípadne práce (tj. realizovať obchod).

Požadované dokumenty:


– pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
– čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
– aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
– spiatočná letenka – fotokópia ( uhradená v plnej výške)
– Oficiálna Nóta – oznámenie z vládnych úradov /veľvyslanectiev a konzulátov/, medzinárodných organizácií/ štátnych podnikov v Thajsku potvrdzujúce účel návštevy
– list o prijatí z Ministerstva práce (Divízia kontroly práce cudzincov, Pracovné oddelenie)
– pracovná zmluva (v pracovnej zmluve musí byť uvedené: plat, pozícia a kvalifikácia, (dokument musí byť podpísaný oprávneným generálnym riaditeľom a pečiatkou spoločnosti)
– list od spoločnosti, v ktorej je uchádzač zamestnaný na Slovensku, s uvedeným cieľom návštevy Thajska – vysielací list
– pozývajúci list zo spoločnosti v Thajsku ( oprávnená zamestnávať cudzincov) s uvedením dôvodov pracovného pozvania uchádzača (dokument musí byť podpísaný oprávneným generálnym riaditeľom a pečiatkou spoločnosti)
– dokument dokladujúci korešpondenciu s obchodnými partnermi v Thajsku
– preukázanie sa dostatočnými finančnými prostriedkami (20 000 Bahtov na osobu)

Študentské víza Non – Immigrant víza „ED“

Sú určené uchádzačom, ktorí chcú vstúpiť na územie Thajského kráľovstva za účelom štúdia, účasti na projektoch, seminároch, konferencii alebo školení, študovať ako zahraničný budhistický mních.

Požadované dokumenty:


– pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
– čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
– aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
– spiatočná letenka – fotokópia ( uhradená v plnej výške)
– preukázanie sa dostatočnými finančnými prostriedkami (20 000 Bahtov na osobu)
– Oficiálna nóta z Thajskej štátnej školy/univerzity preukazujúca dôvod návštevy uchádzača ( pri Thajskej súkromnej škole predkladať licenciu školy, Certifikát od vládnej inštitúcie, ktorá má na starosti danú inštitúciu)
– list preukazujúci prijatie uchádzača na štúdium z Thajskej štátnej školy/univerzity alebo inštitúcie
– oficiálne oznámenie vládnych úradov/veľvyslanectiev a konzulátov/ medzinárodných organizácií/ štátnych podnikov v Thajsku potvrdzujúce účel cesty (Týka sa to len tých, ktorí sa zúčastnia konferencie, kurzu, seminára alebo školenia)

NON-IMMIGRANT "B"

3 mesiace
single (90 dní)
70 €

NON-IMMIGRANT "ED"

3 mesiace
single (90 dní)
70 €

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať


info@1bcr.sk+421 901 789 818

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.