Občania SR môžu podávať žiadosti o udelenie thajských víz pred vycestovaním napr. na Veľvyslanectve Thajského kráľovstva vo Viedni alebo na Honorárnom konzuláte v Bratislave.

S účinnosťou od 13. novembra 2015 je možné požiadať na veľvyslanectvách a generálnych konzulátoch Thajského kráľovstva o udelenie turistického víza na viac vstupov „METV”/ Multiple Entry Tourist Visa.

Udelené MRTV platia 6 mesiacov pričom dĺžka pobytu na jeden vstup môže byť až 60 dní.

Víza

Turistické víza

Víza

Tranzitné víza

Víza

Non-Immigrant ''B''

Víza

Non-Immigrant ''ED''

Víza

TURISTICKÉ (jednovstupové víza)

– pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
– čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
– aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
– spiatočná letenka – fotokópia (letenka uhradená v plnej výške)
– doklad o dostatočnom objeme financií (20 000 Bahtov na osobu; 40 000 Bahtov na rodinu)
– doklad o ubytovaní v Thajskom kráľovstve

TURISTICKÉ ( viacvstupové víza, polročné)

Tento typ víz sa vydáva žiadateľom, ktorí chcú vycestovať do Thajského kráľovstva pre turistické účely viackrát.


– pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
– čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
– aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
– doklad o trvalom pobyte alebo povolení na pobyt na území Slovenskej republiky (fotokópia občianskeho preukazu)
– doklad o aktuálnom finančnom stave vo výške minimálne 200 000 Bahtov (čo je 5 000 Eur) na osobu; 400 000 Bahtov (čo je 10 000 Eur) na rodinu za posledných šesť mesiacov
– doklad o zamestnaní od zamestnávateľa, resp. doklad zo školy (ak žiadatelia študujú), alebo doklad z úradu práce (v prípade, že sú žiadatelia nezamestnaní)
– doklad o spiatočnej letenke – fotokópia
– doklad o ubytovaní v Thajsku
– konzulárni úradníci si vyhradzujú právo požiadať o ďalšie doklady podľa potreby

Tranzitné víza

Sa vydávajú uchádzačom, ktorí chcú vstúpiť na územie Thajského kráľovstva z nasledovných dôvodov:


– tranzit/prechod cez Thajské kráľovstvo do inej cieľovej krajiny (kategória „TS“)
– účasť na športových aktivitách – športovci, športovkyne (kategória „S“)
– členovia posádky v prístave (kategória „C“)Požadované dokumenty:


– pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate
– čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
– aktuálna fotografia žiadateľa (4 x 6 cm)
– doklad o dostatočnom objeme finančných prostriedkov (20 000 Bahtov na osobu)
– doklad o vycestovaní z Thajska (potvrdená plne zaplatená letenka alebo iný lístok), prípadne víza do tretej krajiny v cestovnom doklade
– pozývací list preukazujúci uchádzačovu účasť na športových aktivitách v Thajsku

Turistické jednovstupové

platnosť 3 mesiace
poplatok 35 €

Turistické viacvstupové

platnosť 6 mesiacov
poplatok 175 €

Tranzitné jednovstupové (30 dní)

platnosť 3 mesiace
poplatok 30 €

Tranzitné 2,3 vstupové

platnosť 6 mesiacov
poplatok 60/90 €

Legalizácia dokumentov

za jednu pečiatku
poplatok 15 €

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať


info@1bcr.sk+421 901 789 818

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.