Dane a poplatky
1

Daň z prevodu nehnuteľnosti (Transfer Fee)

Táto daň činí 2% z ceny, ktorú stanovil pozemkový úrad pre odhad nehnuteľnosti.

2

Špeciálna obchodná daň (Special Business Tax)

Táto daň činí 3,3% z buď odhadovanej ceny alebo kúpnej ceny (platí sa vždy vyššia suma). Platí sa len v prípade, že nehnuteľnosť sa predáva do 5 rokov od jej predchádzajúceho nákupu.

3

Daň z príjmu (Witholding Tax)

Ak je predávajúci obchodná spoločnosť alebo developer, daň činí 1% z odhadovanej alebo kúpnej ceny (opäť sa platí vyššia suma). Ak je predávajúcim súkromná osoba, táto daň je progresívna a vychádza z odhadovanej ceny, doby vlastníctva a miery príslušnej dane z príjmu.

4

Kolky (Stamp Duty)

Tento poplatok činí 0,5% z odhadovanej alebo kúpnej ceny (opäť sa platí vyššia suma). Platí sa len v prípade, že nie je nárokovaná špeciálna obchodná daň (Special Business Tax).

Dane a poplatky

Pri kúpe developerského projektu od obchodnej spoločnosti - developera obvykle platí developer 2. Daň z prevodu nehnuteľnosti a 3. Špeciálnu obchodnú daň (SBT). Daň z príjmu (Witholding Tax) a kolky (Stamp Duty) sa delia v pomere 50/50 medzi kupujúcim a predávajúcim. Pri kúpe už dokončenej nehnuteľnosti od súkromnej osoby závisí od vzájomnej dohody. Väčšina predávajúcich preferuje, aby dane platil kupujúci, ale často sa oplatí trvať na tom, aby dane platil predávajúci.
Bežná prax je, že nakoniec sa dane platia v pomere 50/50 medzi oboma stranami.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať


info@1bcr.sk+421 901 789 818

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.