Formy vlastníctva

Zahraniční klienti, ktorí sa rozhodnú kúpiť nehnuteľnosť v Thajsku, majú k dispozícii nasledujúce možnosti:1

Neobmedzené vlastníctvo (tzv. „Freehold“)

V tomto prípade je nehnuteľnosť plne vo vašom osobnom vlastníctve. Avšak v Thajsku je táto forma vlastníctva pre cudzincov obmedzená:

Je možné ju využiť iba pri kúpe bytu, nie pri kúpe pozemku alebo domu.

V každom jednotlivom projekte môžu cudzinci vlastniť maximálne 49% celkovej rozlohy predajných bytových jednotiek (napríklad: ak má objekt 10 000 m2 bytovej úžitkovej plochy, cudzinci môžu vlastniť maximálne 4 900 m2 z tejto plochy). Ak je táto kvóta prekročená, prichádza do úvahy iba vlastníctvo cez thajskú firmu alebo thajského občana.

2

Vlastníctvo cez firmu

Pre zahraničných investorov je to v podstate jediný spôsob, ako vlastniť dom alebo pozemok. Podľa thajských zákonov musí síce 51% podiel takejto spoločnosti vlastniť thajská právnická osoba, ale štruktúru firmy je možné prispôsobiť tak, aby mal cudzinec nad spoločnosťou neustále plnú kontrolu.

3

Dlhodobý prenájom pozemku (tzv. „Leasehold“)

Pri tejto možnosti si budovu alebo pozemok prenajímate od majiteľa. Maximálna doba prenájmu je 30 rokov s možnosťou predĺženia až na 90 rokov. Nájomná zmluva musí byť zaregistrovaná na pozemkovom úrade. Prenájom sa zapíše do vlastníckeho listu a nájomná zmluva tak ostáva v platnosti aj pri zmene majiteľa.

4

Kúpa bytu

Najjednoduchšia cesta k získaniu vlastnej nehnuteľnosti v Thajsku vedie cez kúpu bytu alebo apartmánu v budove, v ktorej ešte nebola naplnená 49% kvóta pre cudzincov. V tomto prípade môžete nehnuteľnosť nadobudnúť do osobného vlastníctva a jej ďalšie využitie je plne na vás. Ak je kvóta naplnená, stále je možné kúpiť byt na thajskú firmu, prípadne využiť možnosť dlhodobého prenájmu (viď „Leasehold“).

5

Kúpa domu alebo pozemku

Dom alebo pozemok môžete v Thajsku priamo vlastniť jediným spôsobom, a to prostredníctvom thajskej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde 51% podiel spoločnosti musí vlastniť thajská právnická osoba. Štruktúru firmy však je možné prispôsobiť tak, aby ste si ako cudzinec zachovali absolútnu kontrolu nad firmou a boli tak jedinou osobou, ktorá má oprávnenie rozhodovať o nakladaní s majetkom. Ak ste našli svoju vysnívanú nehnuteľnosť, nenechajte sa odradiť thajskými pravidlami. Túto formu vlastníctva totiž často využívajú ako súkromné osoby, tak aj veľké medzinárodné investičné spoločnosti.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať


info@1bcr.sk+421 901 789 818

1.BCR NewsletterOverený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska RU

Od roku 2015 sme vašim dôveryhodným partnerom v Bratislave s vyše 500 úspešnými transakciami. Ponúkame kompletný realitný servis - od trhovej analýzy až po hypotekárne poradenstvo. V našom tíme panuje rodinná atmosféra a etika je na prvom mieste. Sme hrdými členmi ZRKS a Realitnej únie SR. Vyskúšajte nás a zažite reality srdcom!


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.